Pal de paller

Actualment, en aquesta temporada 2017 l’Equip Tècnic i la Junta de la colla estan formats per les persones següents:

TÈCNICA DE LA COLLA
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Caps de colla: Laia Comas i Joel Font.
Equip de pinyes:  Albert Farrell, David Rodríguez, Carles Mor, Fran Caballero i Cristian Zurita.
Equip de tronc: Joel Font, Gerard Font i Martí Darka.
Equip de Canalla: Laia Comas, Lidia Montón, Carmina Rabella y Antonella Fernández.

JUNTA DE LA COLLA
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Presidència (+34 619 096 803) : Cristian Zurita.
Vicepresidència : Miquel Àngel González.
Secretaria: Jordi Rodríguez.
Tresoreria : Jose Cadenas.
Comunicació : Miquel Àngel González.

Relacions públiques i contractació (+34 699 990 058) : Laia Comas.